Lurdy sú mestečko v juhovýchodnom Francúzsku a patria medzi najvýznamnejšie svetové pútnické miesta.

Ak ste zatúžili aj Vy putovať do Lúrd termín pútí nájdete kliknutím na tento odkaz

Významným sa stal 11. február 1858, kedy sa chudobnému štrnásťročnému dievčaťu zjavila Panna Mária pri Massabiellskej jaskyni. Dievča sa volalo Bernadeta Soubirousová a narodila sa 7. januára 1844 vo francúzskych Lurdoch. Pri krste dostala meno Mária Bernarda. Bernadeta už od malička mala krehké zdravie a trápili ju rôzne zdravotné problémy.

11. februára 1858 išla Bernadeta spolu so svojimi kamarátkami do lesa zbierať drevo na kúrenie. Jej kamarátky ju predbehli a zrazu v lese začula veľký šum. Zľakla sa a uvidela pred Massabiellskou jaskyňou nádhernú ženu oblečenú v bielom, ktorá v ruke držala ruženec. Žena sa jej ešte zjavila 17krát a rozprávala sa s ňou. Bernadeta mala 18 zjavení. Dňa 25. marca 1858, pri šestnástom zjavení, sa Bernadeta odvážila ženy spýtať, kto v skutočnosti je. Panna Mária jej odpovedala: „Som Nepoškvrnené Počatie.“ Povedala jej, aby sa modlila za hriešnikov, robila pokánie a k tomu nabádala aj ostatných veriacich, aby dala postaviť na tom mieste kaplnku. Takisto žiadala, aby sa na tomto mieste konali púte. Bernadeta veľa trpela, pretože ľudia jej neverili, že sa jej zjavuje Panna Mária a niektoré úrady žiadali, aby svoje tvrdenia odvolala, ale ona zostala verná. Panna Mária jej pri zjavení 5. februára 1858 povedala, aby začala na tom mieste kopať, a aby sa potom napila a umyla vo vode z prameňa v jaskyni. Bernadeta začala kopať a z miesta vytryskol veľký prameň, ktorý sa stále zväčšoval. Tento prameň dnes poskytuje 122 000 litrov vody denne.
Ľudia postupne zisťovali, že voda z prameňa má zázračné účinky na liečenie chorých a chromých. Udialo sa množstvo zázračných uzdravení. Bernadeta požiadala aj miestne úrady o pomoc s výstavbou kaplnky tak, ako si to žiadala Panna Mária. Oni jej však pomoc odmietli, dokonca chceli prameň zavrieť. Až manželka Napoleona III. Eugénia sa dopočula o zázračnej vode a pomohla s výstavbou kaplnky.

Bernadeta mala posledné zjavenie v noci 16. júla 1858.

Trvalo dlhší čas, kým sa potvrdila a preskúmala pravosť týchto zjavení. Po tri a pol ročnom starostlivom skúmaní tarbeský biskup Laurence vyhlásil 21. januára 1862, že „zjavenia majú všetky známky pravosti a veriaci sú oprávnení pokladať ich za pravé“. Tým dostali cirkevné schválenie aj púte a pobožnosti, ktoré sa konali na tomto mieste. Podľa Bernadetiných údajov sochár J. Fabisch zhotovil sochu Panny Márie, ktorú v roku 1864 umiestnili do Jaskyne zjavení.

V roku 1866 poslali Bernadetu do kláštora milosrdných sestier, kde však trpela kvôli zlému zaobchádzaniu od predstavenej kláštora a niektorých jej spolusestier. Prestali však, keď zistili, že trpí nevyliečiteľnou chorobou. O jej zjaveniach sa nemohlo v kláštore hovoriť. Jedna sestra sa jej však opýtala, či ju nenapĺňa pýcha, keď si Panna Mária vybrala práve ju. Bernadeta však bola veľmi pokorná a skromná.

Bernadeta zomrela ako 35-ročná 16. apríla 1879 úplne vyčerpaná so slovami: „Svätá Mária, Matka Božia, pros za mňa, úbohú hriešnicu.“

Jej telo uložili do krypty kaplnky v St. Gildard v Nevers. Bernadeta bola vyhlásená za blahoslavenú v roku 1925 a kanonizovaná v roku 1933 pápežom Piom XI.

Lurdy sa postupne stali jedným z najvýznamnejších pútnických miest na svete, kde putujú veriaci z celého sveta, aby sa tam modlili a prosili za uzdravenie.
Ročne navštívi Lurdy asi 3 milióny pútnikov z rôznych častí sveta. Prevažnú väčšinu tvoria nevyliečiteľne chorí, ktorí prosia za uzdravenie alebo silu niesť svoj kríž.
Pre pútnikov, zvlášť pre chorých, je jednou z najvýznamnejších častí púte nabratie si vody z prameňa a tiež umytie sa v tejto vode. Pri prameňoch môžete nájsť tieto slová: „Umyte si svoju tvár a poproste Pána, aby očistil vaše srdce.“

Z Massabiellskej jaskyne je voda odvádzaná do kúpeľných bazénov, v ktorých sa ročne okúpe viac ako 400 000 pútnikov.

Kostol postavený na mieste zjavenia sa nazýva Krypta. Je to prvý kostol postavený v súčasnom lurdskom pútnickom areáli. Krypta bola vystavaná vyhĺbením do Massabiellskej skaly. Kostol bol vysvätený 20. mája 1866 za účasti vizionárky Bernadety a veľkého množstva pútnikov.
Centrom Massabiellskej jaskyne je socha Panny Márie, ktorá sa nachádza na presnom mieste, kde sa Panna Mária zjavila a je vyrezaná podľa presného opisu sestry Bernadety. Pred sochou sú stále zapálené sviece, ktoré symbolizujú neutíchajúcu vieru stále väčšieho množstva pútnikov prichádzajúcich na toto sväté miesto. Pozdĺž skaly sa nachádzajú pramene lurdskej vody, z ktorej sa môžu pútnici napiť a umyť sa.
Dominantou chrámového komplexu na Massabielskej skale je Bazilika Nepoškvrneného počatia, ktorá je umiestnená nad Kryptou. V bazilike sa nachádza 12 oltárov. Na hlavnom oltári z bieleho mramoru sa vyníma socha Lurdskej Panny Márie. Zvonkohra baziliky každú hodinu od siedmej ráno do desiatej večer hrá refrén piesne Ave, Mária. Veža baziliky má 70 metrov a je postavená v neogotickom štýle.

Ku Krypte a k Bazilike Nepoškvrneného Počatia je rampou a schodiskom pripojená Bazilika Ružencovej Panny Márie. Bazilika Nepoškvrneného Počatia a Krypta akoby objímali Baziliku Ružencovej Panny Márie. Nachádza sa tu pätnásť kaplniek, ktoré znázorňujú pätnásť ružencových tajomstiev.

Do Lúrd prichádza stále viac pútnikov, preto vznikla požiadavka postaviť ďalšiu baziliku. Vznikla tak Bazilika Pia X. Má kapacitu pre približne 40 000 pútnikov. Slávi sa v nej medzinárodná svätá omša pre chorých.

Ďalšia svätyňa lurdského pútnického areálu je Kostol sv. Bernadety postavený na mieste, kde Bernadeta stála pri svojom poslednom zjavení. Má kapacitu pre približne 5000 pútnikov.

V blízkosti pútnického areálu sa nachádza aj múzeum sv. Bernadety, v dome, v ktorom sa Bernadeta narodila. V múzeu uvidíte samotnú izbu, v ktorej sa Bernadeta narodila a nájdete tu mnohé osobné veci a fotografie sv. Bernadety.

Od Veľkej noci do augusta sa v Lurdoch konajú denne dve procesie s Najsvätejšou Sviatosťou a so zapálenými sviecami. Medzi najväčšie púte patrí Medzinárodná ružencová púť, ktorá sa tu slávi od roku 1923.
11. február ako deň prvého zjavenia Panny Márie sa slávi ako deň spomienky Panny Márie Lurdskej.

Zaujímavosťou je, že štyri roky pred prvým zjavením Panny Márie v Lurdoch, pápež Pius IX. na žiadosť biskupov a cirkevných snemov z celého sveta, vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie. Pre nás to znamená, že je potrebné veriť, že Márie sa nikdy žiaden hriech nedotkol. Ani dedičný. Keď to Mária o sebe v Lurdoch vyhlásila, bolo to potvrdenie, že to naozaj tak je.

Ak ste zatúžili aj Vy putovať do Lúrd termín pútí nájdete kliknutím na tento odkaz