Izrael (Izraelský štát) je štát na Blízkom východe v oblasti juhozápadnej Ázie, ležiaci pri východnom pobreží Stredozemného mora.
Izrael má rozlohu približne 22 000 km2 a žije v ňom približne 8 miliónov obyvateľov.
Susedí na severe s Libanonom, na východe s Jordánskom, na severovýchode so Sýriou a na juhozápade s Egyptom.

Všetky zájazdy do Izraela a Jordánska nájdete kliknutím na tento odkaz.

K Izraelu prilieha aj Západný breh Jordánu (Judea a Samária) a Pásmo Gazy, t. j. územie čiastočne spravované Palestínskou autonómiou – tieto oblasti sú Izraelom okupované od Šesťdňovej vojny v roku 1967.

V Izraeli sú dva úradné jazyky, a to hebrejčina a arabčina. Hlavným jazykom je hebrejčina a hovorí ňou väčšina populácie. Arabsky hovoria izraelskí Arabi a Židia, ktorí do Izraela imigrovali z arabských krajín. Väčšina Izraelčanov komunikuje aj v angličtine.

Izrael je jediným štátom Židov na svete. Bol založený s cieľom vytvoriť domov pre židovský ľud a je často označovaný aj ako Židovský štát. Žije tu až takmer 80 % Židov. Ostatní sú izraelskí Arabi, kresťania, Drúzi, Samaritáni a ďalšie náboženské a etnické menšiny.

Meno Izrael označuje už viac ako 3000 rokov židovský národ, a zároveň aj izraelskú krajinu. V Biblii je takto pomenovaný Jakub po zápase s Bohom.

Izrael sa stal svetovým pútnickým miestom. Priťahuje pútnikov aj turistov svojimi archeologickými, historickými a kultúrnymi pamiatkami, jedinečnou geografiou, podnebím a plážami.

Najväčším mestom Izraela rozlohovo aj počtom obyvateľstva je Jeruzalem. Je zároveň aj najnavštevovanejším mestom Izraela. Žije tu vyše 930 000 obyvateľov.
Pre židov, kresťanov a moslimov je to posvätné mesto. Stál tu Jeruzalemský chrám, ktorý je najposvätnejším miestom judaizmu. Bol postavený asi v 10. storočí pred Kristom na Chrámovej hore v Jeruzaleme. V priebehu dejín bol niekoľkokrát prestavaný. Do svojho zničenia rímskym vojskom v roku 70 po Kristovi slúžil ako kultové centrum starovekého izraelského náboženstva. Podľa židovského presvedčenia bol a po príchode Mesiáša znovu bude príbytkom Boha na zemi. V súčasnosti je veľmi navštevovaný jeho pozostatok tzv. Múr nárekov alebo Západný múr. Je pozostatkom západnej časti vonkajšej hradby, ktorá ku koncu obdobia druhého jeruzalemského chrámu obklopovala Chrámovú horu. Dnes je to najposvätnejšie miesto Židov a zároveň miestom smútku nad zničením Chrámu. K Múru nárekov prichádza mnoho pútnikov z celého sveta, aby tu vyslovili svoje modlitby, ktoré zároveň, napísané na kúsku papiera, vkladajú do štrbín múru.
Najnavštevovanejším je aj preto, že je to mesto, kde Ježiš Kristus učil, bol ukrižovaný a pochovaný. Je zároveň aj tretie najsvätejšie miesto islamu, kde sa nachádza Skalný dóm a Mešita al-Aksá.

Betlehem je mesto na Západnom brehu Jordánu, vzdialené asi 8 km južne od Jeruzalema. Je to miesto posledného odpočinku Ráchel, rodisko kráľa Dávida, ale hlavne je známe ako miesto narodenia Ježiša Nazaretského.

Nazaret je takisto veľmi známe mesto, ktoré má však význam hlavne pre kresťanov, pretože sa stalo domovom Ježiša a jeho rodiny. Nachádza sa v severnej časti Izraela, kúsok od Genezaretského jazera. Dnes je Nazaret obývaný prevažne Arabmi, z ktorých sú väčšina moslimovia.

Ďalším významným mestom je Masada, počas prvej židovskej vojny sa Masada stala posledným miestom odporu židovských povstalcov proti Rimanom.

Mesto Hebron je druhé najsvätejšie mesto judaizmu. Podľa Tóry je miestom posledného odpočinku patriarchov a pramatiek. Predtým, než sa kráľ Dávid presunul do Jeruzalema, bol Hebron hlavným mestom Izraelského kráľovstva.

Tel Aviv je hlavné mesto štátu Izrael, najväčšia metropolitná oblasť, pobrežné mesto, kozmopolitné a finančné centrum.

Mŕtve more je najnižšie položené odkryté miesto na zemskom povrchu, najnižšie položené slané jazero a tiež najslanšie jazero na svete. Mŕtve more je jedinečné prírodné sanatórium vhodné pre liečenie kožných, reumatických a gynekologických ochorení.

Jericho je najstarším obývaným mestom na zemi. Je to mesto proroka Elizea, v ktorom Ježiš uzdravil slepca Bartimeja a navštívil dom mýtnika Zacheja. Ježiš Kristus pri svojich cestách z Galiley do Jeruzalema opakovane prechádzal Jerichom. (Mt 20, 29-33), (Lk 18, 35-43)

Qasr al Jahúd –  miesto Ježišovho krstu na hraniciach Izraela a Jordánska.

Izrael a hlavne Jeruzalem sa stal hlavným mestom pre pútnikov z celého sveta, ktorí sem prichádzajú hlavne preto, aby sa dotkli zeme, po ktorej chodil Ježiš Kristus, aby kráčali po Jeho stopách.
Z historického hľadiska bol Jeruzalem aj hlavným mestom Dávida a Šalamúna. Patrí medzi najstaršie mestá na svete, pretože jeho história sa začala písať už v 4. tisícročí pred n.l. Kresťanskí pútnici sem začali prichádzať už od 2. storočia. Putovali peši, ako kedysi pred nimi apoštoli. Ľudia sa na púte často vydávali, aby sa kajali, prosili, či ďakovali Bohu a modlili sa za seba i svojich blízkych. V stredoveku ochraňovali pútnikov na ceste do Svätej zeme križiaci, ktorí si podmanili Jeruzalem už v roku 1099 a potom i neskôr počas ďalších tzv. križiackych výprav. Od roku 1229 cisár Fridrich II. zabezpečil kresťanom voľný vstup do Jeruzalema. Počas tohto obdobia putovalo do Svätej zeme mnoho pútnikov, medzi nimi i viacero panovníkov či svätcov.
Do Izraela prichádzajú nielen veriaci, ale aj mnohí ľudia, ktorí milujú históriu a radi poznávajú nové miesta, kultúrne a historické pamiatky, ktorých má Izrael naozaj nespočetne.

Počas púte po Svätej zemi Vás prevedieme najvzácnejšími izraelskými pútnickými miestami, medzi ktoré určite patria Kostol Narodenia Jána Krstiteľa a Bazilika Navštívenia Panny Márie v Ain Kareme, Pole pastierov, Bazilika Narodenia Pána Ježiša Krista s Jaskyňou Narodenia Pána i Jaskyňa mlieka v Betleheme, Bazilika Zvestovania Pána v Nazarete, Kostol sv. Jozefa v Nazarete, Bazilika Premenenia Pána na Hore Tábor, rieka Jordán, miesto Ježišovho krstu; zrúcaniny Kumránu, Judská púšť, miesto pokúšania Pána Ježiša; Petrov dom v Kafarnaume na brehu Genezaretského jazera; Kostol v Káne Galilejskej, kde Pán Ježiš urobil prvý zázrak a premenil vodu na víno; Kostol chlebov a rýb, Bazilika na Vrchu blahoslavenstiev, Samária, Cézarea Filipova, starozákonné Jericho, ktoré je najstarším obývaným mestom na zemi so Zachejovým stromom; Mŕtve more, pevnosť Masada, Dom Marty, Márie a Lazára v Betánii, Lazárov hrob a tiež Jeruzalem a Olivová hora i Getsemanská záhrada, Kostol Všetkých národov (Agónie – smrteľného zápasu Pána Ježiša), Kostol Pater noster (Otče náš), Bazilika Hrobu Panny Márie, Bazilika Božieho hrobu na Kalvárii i Krížová cesta – Via Dolorosa či Múr nárekov, pozostatok Šalamúnovho chrámu, pri ktorom sa modlia Židia, Emauzy, hora Sion a mnohé ďalšie.
Samozrejme návšteva týchto pútnických miest závisí aj od času a konkrétneho programu púte.

AIN KAREM
Ain Karem je mestečko vzdialené cca 8 km od Jeruzalema. Leží v údolí pod mierne kopcovitou krajinou. Je judským mestom, ktoré sa spája s narodením a životom svätého Jána Krstiteľa, Alžbety a Zachariáša. Nachádza sa tu Kostol Narodenia Jána Krstiteľa a Bazilika Navštívenia Panny Márie.

Kostol Narodenia Jána Krstiteľa
V tomto chráme sa nachádza najvýznamnejšia časť – jaskyňa Benediktus (prekl. „Nech je zvelebený Pán Boh“), v ktorej je umiestnený oltár, pod ktorým sa vyníma planúca hviezda z bieleho mramoru s veľkým bielym kruhom, označujúca miesto narodenia Jána Krstiteľa. Nájdeme tu latinský nápis: „Hic praecursor Domini natus est.“, čo v preklade znamená: „Tu sa narodil Pánov predchodca“.

Bazilika Navštívenia Panny Márie
Do nádvoria baziliky sa vstupuje cez tepanú železnú bránu. Nachádza sa tu múr s keramickými tabuľkami, na ktorých je v 41 jazykoch napísaný chválospev Panny Márie, nazývaný Magnifikát. Je napísaný dokonca aj v slovenskom jazyku. Zaujímavosťou je, že v dolnej časti, v krypte kostola, sa nachádza skala, za ktorou bol podľa tradície ukrytý Pán pred vojakmi Herodesa. Nad oltárom je maľba s výjavom stretnutia Panny Márie s Alžbetou. Po stranách sú ďalšie výjavy zo života Zachariáša a zabíjania chlapcov. Hlavný oltár je vytvorený z bieleho mramoru, nad ním vyniká bohatá mozaika, ktorá zobrazuje Pannu Máriu so zborom spievajúcich anjelov.

BETLEHEM
Na území dnešného Betlehema sa našli pozostatky mlynov a pekární. Ľudia, ktorí prechádzali cez toto mesto a smerovali do púšte, si práve tu kupovali do zásob chlieb. Preto je názov mesta odvodený od slov Bet Lehem, teda Dom chleba. Mesto je známe predovšetkým ako miesto narodenia Ježiša Krista. Nachádza sa tu Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Jaskyňa Narodenia Pána, Pole pastierov a Jaskyňa Mlieka.

Bazilika Narodenia Ježiša Krista
Tento chrám je postavený v blízkosti jaskyne, kde sa narodil Ježiš Kristus. Zaujímavosťou je, že predstavuje svetovo najdlhšie fungujúci kresťanský chrám a je zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Jaskyňa Narodenia Pána
Táto jaskyňa má pravouhlý pôdorys, je dlhá 12 metrov a široká 3 metre. Celá je akoby odetá do azbestového súkna, ktoré je darom od Mac-Mahona, prezidenta Francúzska z r. 1884, aby tak jaskyňu ochránil pred prípadným požiarom. Apsida pokrýva Oltár narodenia, ktorý vlastnia ortodoxní Gréci. Pod ňou je na mramorovej doske štrnásťcípá strieborná hviezda s latinským nápisom: „Tu sa z Márie Panny narodil Ježiš Kristus.“ Vpravo sa nachádza tzv. Jaskyňa mágov, ktorú vlastnia františkáni a len na malom oltári v nej je dovolené slúžiť katolícku svätú omšu. Vzadu sa nachádzajú dvere, ktoré vedú do ostatných podzemných jaskýň a otvárajú sa iba raz v roku po polnočnej sv. omši.

Beit Sahur, Pole pastierov
Tzv. Pole Pastierov sa nachádza približne 600 m n. m. a je jedným z predmestí Betlehema. Má asi 6000 obyvateľov, z toho väčšina je kresťanská. Podľa tradície je Pole pastierov miesto, kde pastieri prijali od anjelov posolstvo o narodení Ježiša Krista. Na pamiatku tejto udalosti tu stojí súčasný kostolík „Gloria in exelsis“.

Jaskyňa Mlieka
V tomto kostolíku sa schovala Panna Mária pri úteku z Egypta a zatiaľ čo kojila Dieťa, kvapka z jej mlieka padla na skalu, čím jaskyňa úplne zbelela. Jaskyňa, ktorá je premenená na kaplnku, sa stala cieľom pútí matiek aj moslimiek, ktoré prosia Pannu Máriu o dar života a o dostatok mlieka, aby mohli živiť svoje deti.

JERUZALEM
V preklade Jerušalaim znamená „Mesto pokoja“. Tento názov je však v protiklade s nepokojmi, ktoré sprevádzajú toto mesto od nepamäti. V súčasnosti je rozdelené na štyri časti: kresťanskú, židovskú, moslimskú a arménsku. Je hlavným mestom Palestínskej autonómie. Pre pútnikov sú atraktívne najmä brány a múry Jeruzalema a takisto Staré mesto, ktoré je ohradené hradbami. Nachádza sa tu:

Olivová hora – Getsemanská záhrada
Na tejto trase sa navštevujú pamiatky od Kostola Pater Noster, cez Kostol Dominus Flevit až do Getsemanskej záhrady, v ktorej nachádzame ďalšie tri významné lokality: Bazilika Getsemany (Agónie), Jaskyňu zatknutia a Kostol Hrobu Panny Márie.

Kostol Pater Noster – Otčenáš
Tento kostolík stojí na základoch kaplnky, ktorú dala postaviť sv. Helena, matka Konštantína Veľkého. Vstupné nádvorie aj samotný kostol je zdobený keramickými tabuľami s textom modlitby Otčenáš vo viac ako 80-tich jazykoch, a dokonca aj v slovenčine.

Kostol Dominus Flevit
Tento chrám bol postavený v r. 1954 nad zvyškami stavby z 5. storočia. Architekt Barluzzi ho naprojektoval do tvaru slzy, pretože mal znázorňovať miesto, na ktorom Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Nachádza sa na mieste, z ktorého je najkrajší pohľad na Jeruzalem.

Bazilika Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/
Keď pútnik vstúpi do tohto chrámu, upúta ho tmavý interiér, vyjadrujúci Ježišovu smrteľnú úzkosť. Na dlažbe pred hlavným oltárom je skala, na ktorej sa podľa kresťanskej tradície Ježiš potil krvou. Táto skala je obklopená tŕňovou korunou z tepaného železa a ozdobená dvoma vtákmi a kalichom. Mozaika nad hlavným oltárom znázorňuje Ježiša v predsmrtnej agónii s anjelom, ktorý ho utešuje. Vedľa tejto baziliky sa nachádza Getsemanská záhrada, kde sa Ježiš chodil modliť.

Jaskyňa zatknutia
Táto kaplnka sa nachádza len asi 100 metrov od Baziliky Agónie a je zasvätená udalosti zatknutia Ježiša Krista. Pôvodný kostolík tu bol postavený ešte v 4. storočí. Po odchode križiakov z neho moslimovia urobili maštaľ pre domáce zvieratá. Až v r. 1361 sa postarali o túto vzácnu lokalitu františkáni.

Kostol Hrobu Panny Márie
Podľa prvých kresťanských tradícií Panna Mária zomrela v Jeruzaleme a pochovaná je v údolí Cedron, na úpätí Olivovej hory. Kostol má tvar krypty vysekanej do skaly, v ktorej sa nachádza hrob bohato zdobený ikonami a početnými striebornými lampami a obrazmi. Podľa tradície sa vo vnútri nachádzajú aj hroby Joachima a Anny, rodičov Panny Márie a jej ženícha, sv. Jozefa.

Krížová cesta
Táto púť symbolizuje poslednú cestu Ježiša Krista od miesta jeho obžaloby až po miesto jeho ukrižovania na Kalvárii, teda Golgote. Nazýva sa Via Dolorosa – „Cesta Utrpenia“ alebo Via Crucis – „Krížová cesta“. V súčasnosti je to asi 1,5 km úzka ulica, plná obchodov. Podľa kresťanskej tradície má 14 zastavení – prvé dve sú v rímskej pevnosti Antónia, ďalších sedem po kaplnkách v uliciach mesta a päť posledných zastavení je situovaných v Bazilike Božieho hrobu.

Bazilika Božieho hrobu na Kalvárii
Táto Bazilika je najposvätnejším miestom všetkých kresťanov. Chrám je postavený nad miestom popravy a hrobu Ježiša. Hneď po vstupe sa pútnik ocitne v hale z 12. storočia. Nachádza sa tu tzv. kameň balzamovania, na ktorom podľa tradície pripravovali telo Ježiša do hrobu. Vpravo sa nachádza strmé schodisko, ktorým sa pútnik dostane na vrchol Kalvárie, kde sú dve kaplnky. Po zostúpení z Kalvárie opačným schodiskom prídeme ku kaplnke s hrobom, do ktorého položili Ježišovo telo. Táto kaplnka je rozdelená na dve časti, uprostred ktorých stojí mramorový stĺp, v ktorom je vložená časť kameňa, ktorým bol hrob zakrytý. Vedľa sa nachádza komplex kaplniek, ktoré patria katolíckej cirkvi. V suteréne baziliky sa nachádza arménska kaplnka.

Trasa Múr nárekov – Hora Sion
Túto trasu robia pútnici zvyčajne peši od Getsemany popod hradby Jeruzalema cez tzv. Hnojnú bránu k Múru nárekov. Odtiaľ sa vystupuje židovskou časťou starého mesta Jeruzalem cez Sionskú (Dávidovu) bránu k Večeradlu a ku Kostolu Usnutia Panny Márie.

Múr nárekov
Toto miesto predstavuje pre Židov najposvätnejšie miesto na svete. Zároveň slúži ako náboženské, kultúrne, duchovné a sociálne centrum svetového židovstva už 1000 rokov. Počas diaspóry sem prichádzali státisíce Židov, aby si vykonali púť a oplakávali zničenie slávneho jeruzalemského chrámu a to najmä v dňoch sabatu a v období deviateho dňa židovského 11. mesiaca v roku, teda na výročie zničenia 1. a 2. židovského chrámu.

Omarova mešita
Kalif Abed el Malek z Osmanskej dynastie postavil v 7. storočí na chrámovom návrší túto mešitu, ktorú však križiaci v 11. storočí obsadili a zmenili ju na kresťanský chrám. Po porážke križiakov sa opäť vrátila do rúk moslimov a bola opakovane prestavovaná a skrášľovaná. V súčasnosti patrí nielen medzi najhlavnejšie, ale aj najstaršie a architektonicky najbohatšie mešity na svete. Má osemboký tvar s priemerom 60 m. Kupola je vysoká 35,5 m s priemerom 25 m a je postavená na podstavci zo 16. storočia z mnohofarebného mramoru. Každá stena je pokrytá prevažne modrou majolikou s geometrickým vzorom a kaligrafickými nápismi z koránu. Okolo kupoly sa tiahne pás s chválospevom na Alaha. Vnútro mešity osvetľuje 36 alabastrových okien a panuje tu posvätný pokoj. Stred mešity zaberá mohutná skala, od ktorej je odvodený názov mešity – „Dom na skale“. Podľa židovskej tradície ide o skalu, na ktorej Abrahám obetoval Jahvemu svojho syna Izáka.

Mešita Al Aksa
Táto mešita bola postavená približne v 7. storočí ako druhá na chrámovom pahorku. Bola síce jednoduchšia, ale významná, pretože sa stala ideologickým centrom moslimov v Izraeli. V preklade znamená „Vzdialená“ podľa toho, že je najvzdialenejším posvätným miestom od Mekky a Mediny. Túto mešitu podstatne rozšírili križiaci, ktorí ju prebudovali na baziliku a nazvali ju Šalamúnov chrám. V interiéri päťloďovej mešity dominuje hlavná loď, ktorá je bohato zdobená mramorom, maľbami, dreveným stropom, lustrami a kobercami. Na rozdiel od Omarovej mešity je prístupná hromadným bohoslužbám.

Večeradlo
Pre kresťanov predstavuje jedno z najdôležitejších miest v Svätej zemi, pretože práve tu ustanovil Ježiš Eucharistiu, sviatosť kňazstva a sviatosť zmierenia, tu umýval apoštolom nohy a zjavoval sa im po zmŕtvychvstaní. Podľa kresťanskej tradície je to tiež miesto zoslania Ducha Svätého a tzv. usnutia Panny Márie, ktorá chcela zomrieť v blízkosti významného miesta, kde sa zrodila Cirkev. Neďaleko Večeradla je postavený moderný kostol Dormition, zasvätený Usnutiu Panny Márie.

Kostol Usnutia Panny Márie
Kostol je postavený v neorománskom slohu, s veľkou kupolou, obkolesenou štyrmi vežičkami a zvonicou. Nachádza sa v blízkosti Večeradla a tvorí časť benediktínskeho opátstva. V suteréne sa nachádza kruhová krypta, v strede ktorej je podstavec zobrazujúci Pannu Máriu v životnej veľkosti v polohe zosnulých. Je z čerešňového dreva a tvár a ruky má zo slonoviny. Po stranách sa nachádzajú oltáre s mozaikami zobrazujúce výjavy zo života Panny Márie.

GALILEA

Jardenit /rieka Jordán/
Tento slávny vodný tok má tri pramene a celkovú dĺžku 350 km. Pramení v Antilibanónskom pohorí, tvorí prirodzenú hranicu s Jordánskom a vlieva sa do Mŕtveho mora, ktorého hladina je 410 m pod úrovňou mora. Vzniká veľký výškový rozdiel, vďaka ktorému rieka dostala názov Jarad, čo v preklade znamená „nadol sa rútiaci“. Pre kresťanov najdôležitejší súvis s touto riekou pochádza zo Starého zákona opisujúci prechod Izraelitov do Zasľúbenej zeme a tiež z Nového zákona zobrazením udalosti krstu Ježiša Krista.

Genezaretské jazero
Toto jazero má v evanjeliách viac názvov: Genezaretské jazero, Galilejské more a Tiberiatské more. Je dlhé 21 km a široké 11 km. Zo severu doň vteká rieka Jordán. Má čistú pitnú vodu a tak ako v dobe Ježiša Krista, aj dnes je typické množstvom rýb, ktoré slúžia na obživu okolitému obyvateľstvu. Na brehoch tohto jazera sa odohralo viacero významných udalostí z verejného účinkovania Ježiša, napríklad utíšenie búrky alebo Ježišovo kráčanie po hladine jazera.

Hora Blahoslavenstiev
Základy pôvodnej baziliky sa nachádzajú v blízkosti Genezaretského jazera, neskôr sa táto tradícia udomácnila vo vyššej polohe vrchu, kde bol v r. 1937 postavený moderný okragonálny kostol. Pre kresťanov je táto hora výnimočná Ježišovým učením o Blahoslavenstvách.

Kafarnaum – dom sv. Petra
Názov tohto mesta v preklade znamená „Mesto potešenia“. Leží asi 4 km od miesta, kde sa vlieva rieka Jordán do Genezaretského jazera. Podľa kresťanskej tradície je významným miestom pôsobenia Ježiša Krista a takisto dejiskom viacerých zázrakov a uzdravení. Tiež je bydliskom apoštolov Petra a Ondreja. Najnavštevovanejšími miestami sú Kafarnaumská synagóga, postavená v 4. storočí na základoch staršej synagógy, v ktorej kázal Ježiš a Základy domu z 1. storočia pred Kristom, kam sa priženili dvaja spomínaní učeníci a kde tiež žil Ježiš.

Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb
Táto lokalita sa nachádza neďaleko Kafarnauma. Na tomto mieste bola križovatka obchodných ciest Via maris. Pre pútnikov je významný Kostol rozmnoženia chlebov a rýb, ktorý bol postavený už v 5. storočí. Má pomerne veľké átrium a dvor. Vo vnútri sa nachádzajú najkrajšie mozaiky Svätej zeme, najdôležitejšia je zo 6. storočia, ktorá znázorňuje košík s piatimi chlebmi a dvoma rybami okolo, čo je symbol zázraku, ktorý tu urobil Ježiš počas svojho verejného účinkovania.

Kostol Primátu sv. Petra
Tento kostol sa nachádza len 400 metrov od Kostola rozmnoženia chlebov a rýb a stojí na mieste, kde sa Ježiš tretíkrát zjavil apoštolom po zmŕtvychvstaní. Pri tomto stretnutí s nimi jedol rybu, preto skala vo vnútri kostola dostala názov Mensa Christi, teda „Kristov stôl“. Je to zároveň miesto potvrdenia primátu sv. Petra po jeho trojnásobnom vyznaní lásky Ježišovi.

Hora Tábor
Táto hora je od Nazareta vzdialená len 9 km a dosahuje výšku 588 m n. m. Má pre kresťanov špeciálny význam ako miesto Premenenia Pána a predstavuje tiež Svätú horu, na ktorú pútnici vystupovali po 4340 schodoch už v 4. storočí. V r. 1924 sa františkánom podarilo získať túto lokalitu a zahájiť výstavbu kláštora a krásnej baziliky. Na túto horu sa môžu pútnici dostať peši alebo taxíkom približne za 5 dolárov.

Bazilika Premenenia Pána
Bazilika má dve veže a dve podlažia a je postavená nad pôvodnou bazilikou z križiackeho obdobia. Stredná časť je zdobená krásnym dreveným stropom. Hornú časť apsidy skrášľuje zlatá mozaika zobrazujúca Premenenie Pána. Napravo do neho je zobrazený Eliáš s mečom a naľavo Mojžiš s tabuľami Desatora. V lodiach baziliky sa nachádzajú bohato zdobené, dvojúrovňové oltáre.

NAZARET
Nazaret je mesto v Galilei, v severnej časti Izraela. Názov mesta v preklade znamená „kvet“. V roku 1730 tu františkáni postavili malý kostol, ktorý pripojil k sebe jaskyňu na spôsob krypty pod hlavným oltárom. V nej bol postavený malý oltár s nápisom: „Tu Slovo sa Telom stalo“.

Bazilika Zvestovania Pána
Na prednej hlavnej strane tohto chrámu sa vo výške týči bronzová socha Vykupiteľa, pod ňou vidíme scénu Zvestovania a trochu nižšie sú vyobrazení štyria evanjelisti. Južná fasáda je zasvätená Márii s nápisom „Salve Regina“. Vnútro chrámu predstavujú dva kostoly: Spodný kostol, ktorý uchováva jaskyňu Zvestovania ako príbytok Panny Márie a Vrchný kostol, ktorý je zasvätený Márii ako Matke Cirkvi.

Kostol sv. Jozefa
Tento kostol je pripojený k Bazilike Zvestovania Pána spolu s františkánskym kláštorom. Vo vnútri kostola sa nachádza krypta, ktorá je zasvätená Svätej rodine. Ide o jaskyňu – príbytok a zároveň tesársku dielňu sv. Jozefa.

Betánia – Lazarov hrob
Toto miesto sa nachádza asi 2,7 km od Jeruzalema a rozprestiera sa na východnom svahu Olivovej hory. Dom, v ktorom žil Lazar so svojimi sestrami Máriou a Martou, sa nachádzal kúsok na západ od tejto biblickej lokality. Súčasný chrám je postavený z bieleho pieskovca, má dvojpodlažnú strechu ukončenú strieškou a krížom. Druhú stranu fasády vypĺňajú tri mozaikové obrazy: v strede Lazár a po stranách jeho sestry Mária a Marta.

Emauzy
Hoci autenticita tohto mesta je podľa mnohých sporná, Emauzy si uctievajú kresťania asi od r. 1500 na mieste zvanom El-Qubeibeth, asi 12 km severozápadne od Jeruzalema ako miesto, po ktorom prechádzali pútnici do Jeruzalema.

Ak by ste mali záujem navštíviť tieto kresťansky hodnotné pútnické miesta môžete sa prihlásiť na niektorý z týchto termínov kliknutím na nasledujúci odkaz
Vybrať si môžete púť do Izraela alebo púť do Izraela v kombinácii s kúpaním sa v Mŕtvom mori.

Alebo môžete spojiť púť do Izraela s návštevou Jordánska (Petry). Petra je skalné mesto a archeologická lokalita v Jordánsku. Petra je niekdajšie hlavné mesto Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly, kde sa svätý Pavol zdržiaval podľa Galaťanom 1,17 (,,…ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku.,,). Od roku 1985 je Petra zaradená na zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Trosky mesta, ktoré boli odkryté v 19. storočí, sú prístupné návštevníkom. Všetky stavby (chrámy, hrobky, amfiteáter) boli vytesané do pieskovca. Mesto dosiahlo najväčší rozkvet a význam okolo roku 62 pred Kristom, kedy tu žilo asi okolo 30 000 ľudí.

Petru opustili poslední ľudia po druhom ničivom zemetrasení v 6. storočí po Kristovi. Údolie upadalo postupne do zabudnutia. Stalo sa tajomstvom miestnych beduínov, ktorí existenciu skalného mesta starostlivo skrývali pred svetom.

Prvým Európanom (od čias križiackych výprav), ktorý uvidel Kráľovskú hrobku v Petre, bol v roku 1812 švajčiarsky bádateľ a cestovateľ Johann Ludwig Burckhardt, ktorý cestoval zo Sýrie do Egypta v prezlečení za Araba.

Scenériu Petry využilo veľa filmov napríklad Transformers, okrem iných Indiana Jones a posledná krížová výprava či Múmia sa vracia. Dňa 7. 7. 2007 bola Petra vyhlásená za nový div sveta.

Všetky zájazdy do Izraela a Jordánska nájdete kliknutím na tento odkaz.