Svätá Zem

Domov>Zájazdy>Svätá Zem
24.11.2023 - 02.12.2023
8x ubytovanie
8x raňajky a 7x večera
letecky
Nástupné miesta/odlet: Viedeň - odchod z Bratislavy
800 €
Rezervovať

Popis zájazdu

Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islámu.  Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život.

Cena zahŕňa:

  • autobusová doprava z Bratislavy na letisko do Viedne a späť
  • letenka na trase Viedeň – Tel Aviv – Viedeň , letiskové a palivové príplatky / letecká spoločnosť Austrian Airlines
  • doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom podľa programu
  • 8x ubytovanie v 3* Hoteloch 2 – 3 lôžkových izbách
  • polpenzia ( podľa programu 8x raňajky a 7x večera )
  • odborný sprievodca – kňaz
  • poistenie proti úpadku

Cena nezahŕňa:

Povinné príplatky:

  • obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100 USD – platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi.

Možné príplatky:

  • komplexné cestovné poistenie
  • príplatok za 1-lôžkovú izbu

Program

Deň 1 Transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Izraela

v poobedňajších hodinách odchod autobusom z Bratislavy na letisko do Viedne. Následný odlet do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema. Ubytovanie a nocľah.

Deň 2 Prehliadka Betlehema – Pole pastierov

po raňajkách prehliadka Betlehema – Pole pastierov, bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 3 Odchod do Galilei.

po raňajkách odchod do Galilei. Cestou zastávka v Haife, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Nazareta. Prehliadka Nazareta – baziliky Zvestovania, kostola Sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Večera a nocľah v Nazarete / Tiberias /.

Deň 4 Odchod ku Genezaretskému jazeru, zastávka v Káne Galilejskej – miesto prvého zázraku

po raňajkách odchod ku Genezaretskému jazeru. Cestou zastávka v Káne Galilejskej /miesta prvého zázraku/, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Pokračovanie v ceste ku Genezaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra /orientačná cena 25,- Usd/. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 5 Odchod autobusom do Jeruzalema

po raňajkách odchod autobusom do Jeruzalema. Prehliadka mesta – Betfage, návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 6 Prehliadka Betánie – Lazarov hrob, prechod Júdskou púšťou

po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša – obnovenie krstných sľubov. Odchod k Mŕtvemu moru s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a Qumránu /orientačná cena 40,-USD, pri minimálnom pocte 21 záujemcov/. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 7 Odchod autobusom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta.

po raňajkách odchod autobusom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii – Golgote. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 8 Jeruzalem – návšteva moderného mesta

raňajky, odchod autokarom do Jeruzalema, návšteva moderného mesta: budova parlamentu Knesset, svietnik Menorah, Yad Vashem pamätník obetiam holokaustu. Voľný program, pešia prehliadka – promenáda. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 9 Odchod autobusom do Tel Avivu

raňajky, odchod autobusom do Jaffy, cestou prehliadka Emauz. Prechádzka po promenáde Jaffy pri Stredozemnom mori. Po obede transfer na letisko do Tel Avivu s následným odletom do Viedne. Po prílete Transfer autobusom z letiska do Bratislavy.

* Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.
* Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.