Svätá Zem – Izrael

Domov>Zájazdy>Svätá Zem – Izrael
16.03.2024 - 23.03.2024
7x ubytovanie
7x polpenzia
letecky
Nástupné miesta/odlet: Piešťany
850 €
Rezervovať

Popis zájazdu

Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islámu.  Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život.

Cena zahŕňa:

  • autobusová doprava z Bratislavy a Trnavy na letisko Piešťan a späť
  • medzinárodná letenka na trase Piešťany/Tel Aviv/Piešťany, letiskové a palivové príplatky
  • 7 x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
  • doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
  • odborný sprievodca – kňaz
  • Poistenie proti insolventnosti CK

Cena nezahŕňa:

Povinné príplatky:

  • obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD – platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi.

Možné príplatky:

  • komplexné cestovné poistenie
  • príplatok za 1-lôžkovú izbu 220 €

Program

Sprevádza: Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič PhD.

Deň 1 Odchod autobusom z Bratislavy a Trnavy na letisko do Piešťan.

odchod autobusom z Bratislavy na letisko do Piešťan. Následný odlet do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema. Ubytovanie, večera podľa času príletu, alebo ako náhrada obed počas programu v Betleheme. Nocľah.

Deň 2 Prehliadka Betlehema – Pole pastierov

po raňajkách prehliadka Betlehema – Pole pastierov, bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 3 Odchod do Galilei.

po raňajkách odchod do Galilei. Cestou zastávka v Haife, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Nazareta. Prehliadka Nazareta – baziliky Zvestovania, kostola Sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Večera a nocľah v Nazarete / Tiberias /.

Deň 4 Odchod ku Genezaretskému jazeru, zastávka v Káne Galilejskej – miesto prvého zázraku

po raňajkách odchod ku Genezaretskému jazeru. Cestou zastávka v Káne Galilejskej /miesta prvého zázraku/, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Pokračovanie v ceste ku Genezaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra /orientačná cena 26,- Usd/. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 5 Odchod autobusom do Jeruzalema

po raňajkách odchod autobusom do Jeruzalema. Prehliadka mesta – Betfage, návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 6 Prehliadka Betánie – Lazarov hrob, prechod Júdskou púšťou

po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša – obnovenie krstných sľubov. Odchod k Mŕtvemu moru s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a Qumránu /orientačná cena 40,-Usd, pri minimálnom pocte 21 záujemcov/. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 7 Odchod autobusom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta.

po raňajkách odchod autobusom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii – Golgote. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 8 Odchod autobusom do Tel Avivu s následným odletom na Slovensko

raňajky, odchod autobusom do Tel Avivu. Podľa času odletu možno bude zaradená cestou krátka prehliadka Emauz. Následný odlet do Piešťan. Transfer autobusom z letiska do Trnavy a Bratislavy.

* Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.
* Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.