Svätá Zem a Jordánsko – Izrael, západný a východný breh Jordánu – let Viedeň

Domov>Zájazdy>Svätá Zem a Jordánsko – Izrael, západný a východný breh Jordánu – let Viedeň
03.12.2023 - 11.12.2023
8x ubytovanie
polpenzia
letecky
Nástupné miesta/odlet: Viedeň - odchod z Bratislavy
1050 €
Rezervovať

Popis zájazdu

Pozývame Vás na púť do Izraela – Svätej Zeme.

Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja.

Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch.

Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu.

Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatstvom na celý život.

Cena zahŕňa:

  • medzinárodná letenka Viedeň – Amman, Tel Aviv – Viedeň, servisné poplatky
  • hotelové ubytovanie s polpenziou a 1 x ubytovanie v púšti
  • doprava klimatizovaným autobusom počas celého pobytu
  • odborný sprievodca – kňaz, vstupy v Jordánsku – Petra

Cena nezahŕňa:

Povinné príplatky:

  • transfer na letisko a z letiska Viedeň 20,- €
  • hraničné poplatky Jordánsko- Izrael, víza, obslužné a audiosprievodcu (slúchadlá pre skvalitnenie výkladu sprievodcu – kňaza), ktoré spolu predstavujú sumu 120,- € (platí sa priamo sprievodcovi)

Možné príplatky:

  • fakultatívne výlety
  • príplatok za aktuálne pandemické opatrenia, ktoré môže vyžadovať Izrael (testy, miestny sprievodca, nižší počet pútnikov v skupine atď.)

Program

Program:

1.deň

Ráno odchod na letisko do Viedne,  odlet do Ammánu. Po prílete presun do Petry, ubytovanie.

2.deň

Celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka, /až po známy kláštor, sv. omša v starom byzantskom chráme/, popoludní presun do púšte Wadi Rum, cesta džípmi a noc na púšti.

3.deň

Dopoludnia presun na Horu Nebo, odchod do Izraela. Ubytovanie v Betleheme.

4.deň

po raňajkách presun do Izraela. Jeruzalem –  Olivová hora –  návšteva Dominus Flevit, miesta kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.  Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/.  Baziliky hrobu Panny Márie,   prehliadka starého Jeruzalema, Múr nárekov, miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania. Popoludní Hora Sion, Večeradlo, Kostol zapretia sv. Pera.  Večera a nocľah v Betleheme.

5.deň

Program v Jeruzaleme. Krížová cesta –  Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu

6.deň

po raňajkách odchod do Betánie, zastávka v Ein Karem,  Jericha a Wadi Quelt a následne odjazd k Mŕtvemu moru, možnosť kúpania. Večera, ubytovanie v Betleheme.

7.deň

Skoro ráno presun do Galilei. Výstup na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Návšteva Miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Následne návšteva Nazareta – Baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Večera a nocľah v Nazarete.

8.deň

Ráno odchod ku Genezaretskému jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Plavba po Genezaretskom jazere.  Večera ubytovanie v Betleheme.

9.deň

Program v Betleheme, návšteva Poľa pastierov, Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka, nákupy suvenírov, odchod na letisko, odlet do Viedne a následne transfér do Bratislavy.