Svätá Zem, Kvetná Nedeľa v Jeruzaleme

Domov>Zájazdy>Svätá Zem, Kvetná Nedeľa v Jeruzaleme
17.03.2024 - 25.03.2024
8x ubytovanie
8x polpenzia
letecky
Nástupné miesta/odlet: Viedeň - odchod z Bratislavy
870 €
Rezervovať

Popis zájazdu

Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islámu.  Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život.

Cena zahŕňa:

  • autobusová doprava na letisko a späť
  • letenka, letiskové a palivové príplatky
  • 8x ubytovanie s polpenziou v 3* hoteloch v 2 – 3 lôžkových izbách
  • doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
  • odborný sprievodca – kňaz
  • poistenie proti úpadku

Cena nezahŕňa:

Povinný príplatok:

  • obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD – platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi.

Možný príplatok:

  • v prípade záujmu príplatok za 1-lôžkovú izbu 220 €
  • komplexné cestovné poistenie

Program

Púť sprevádza: PaedDr. Michal Pitoniak

Deň 1 Odchod autobusom z Bratislavy na letisko do Viedne

odchod autobusom z Bratislavy na letisko do Viedne, s následným odletom do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema. Ubytovanie, večera a nocľah.

Deň 2 Betlehem

po raňajkách prehliadka Betlehema – bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 3 Jeruzalem

po raňajkách návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 4 Jeruzalem

po raňajkách odchod autobusom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii – Golgote. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 5 Haifa, Kána Galilejská, Nazaret

po raňajkách odchod do Haify, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Kány Galilejskej /miesta prvého zázraku/, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Prehliadka Nazareta – bazilika Zvestovania, kostol sv.Jozefa. Večera a nocľah v Nazarete.

Deň 6 Hora Tábor, Genezaretské jazero, Hora Blahoslavenstiev

po raňajkách výstup taxíkom na Horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Odchod ku Genezaretskému jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 7 Betánia, Mŕtve more

po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha, miesto krstu Pána Ježiša /rieka Jordán/ – obnovenie krstných sľubov. Návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 8 Kvetná nedeľa

po raňajkách odchod autobusom do Jeruzalema. Prehliadka Betfage, účasť na procesii do Starého mesta. Popoludní Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

Deň 9 Návrat na Slovensko

raňajky, odchod autobusom do Tel Avivu s následným odletom so zastávkou v Emauz. Transfer autobusom z letiska do Bratislavy.

* Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.
* Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.