IZRAEL + MŔTVE MORE

Domov>Zájazdy>IZRAEL + MŔTVE MORE

Popis zájazdu

Pozývame Vás na púť do Izraela – Svätej Zeme.

Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja.

Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch.

Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu.

Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatstvom na celý život.

Cena zahŕňa:

  • Letenka Košice – Tel Aviv – Košice,
  • letiskový poplatok, palivový príplatok,
  • klimatizovaný autobus v Izraeli, 7 x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením v 3* hoteli s polpenziou
  • sprievodca zájazdu
  • poistenie proti insolventnosti

Cena nezahŕňa:

Povinné príplatky:

  • obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy + audiosystém = 180 USD /platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/.

Možné príplatky:

  • Komplexné cestovné poistenie

Program

1. deň: odlet z Košíc do Tel Avivu, po prílete a odbavení na letisku Ein Karem – mesto Jána Krstiteľa, transfer do Betlehema, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah v Betleheme.
2. deň: raňajky, prehliadka Betlehema: Bazilika narodenia, popoludní kúpanie v Mŕtvom mori, večera a nocľah v Betleheme.
3. deň: raňajky, Pole Pastierov, Betánia – mestečko Marty, Márie, Lazara a Šimona, kúpanie v Mŕtvom mori, večera a nocľah v Betleheme.
4. deň: raňajky, presun cez Cézareu prímorskú do Haify, Kána Galilejská, Nazaret: Bazilika Zvestovania a kostol Sv. Jozefa, večera a nocľah v Nazarete.
5. deň: raňajky, hora Tábor, okolie Galilejského jazera/fakultatívne možnosť obeda – ryba sv.Petra/, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha: kostoly Rozmnoženia chlebov a Primátu Sv. Petra, Kafarnaum, Jericho, večera a nocľah v Betleheme.
6. deň: raňajky, Betfage, Olivová hora: Pater Noster – kostol Otče náš, Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, Betánia – miesto krst „kde Ján krstil“, popoludní kúpanie v Mŕtvom mori, večera a nocľah v Betleheme.
7. deň: raňajky, Jeruzalem – Krížová cesta, Bazilika Božieho hrobu: Golgota a miesto Zmŕtvychvstania, Jeruzalem – Múr nárekov, Hora Sion – Večeradlo, kúpanie v Mŕtvom mori, večera a nocľah
v Betleheme.
8. deň: raňajky, transfer na letisko, odlet z Tel Avivu do Košíc
Pútnicky zájazd je podľa možnosti spojený s každodennou svätou omšou. Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!