MEDŽUGORIE – miesto, kde sa už viac ako 40 rokov nebo dotýka zeme a zjavuje sa Kráľovná pokoja

Medžugorie je malé mestečko s viac ako 3500 obyvateľmi, ktoré sa nachádza v Bosne a Hercegovine, približne 15 minút autom od hraníc s Chorvátskom. Miestni obyvatelia sa do 80. rokov minulého storočia živili hlavne pestovaním tabaku, ovocia, hrozna a produkciou vína.

Termíny pútí do Medžugoria nájdete kliknutím na tento odkaz

Názov Medžugorie znamená medzihorie. Mesto je obklopené dvoma významnými horami – Podbrdo a Križevac.
Prvá písomná zmienka o dedine Medžugorie pochádza z roku 1559. Farský úrad
v Medžugorí bol zriadený v roku 1892. Farnosť je zasvätená sv. Jakubovi, apoštolovi, ktorý je patrónom pútnikov. O farnosť sa starajú františkáni.

Významné udalosti sa odohrali v Medžugorí 24. júna a 25. júna 1981, kedy sa Panna Mária zjavila šiestim mladým ľuďom – Ivanka Ivankovič Elez, Mirjana Dragičevič Soldo, Vicka Ivankovič, Ivan Dragičevič, Jakov Colo a Marija Pavlovič – Lunetti.  Panna Mária sa im zjavila na mieste, ktoré sa nazýva Podbrdo, neskôr pomenovaný aj ako Vrch zjavenia. 24. júna 1981 uvideli niektorí zo 6 vizionárov na Podbrde ženu s dieťaťom v náručí, ktorá im rukou naznačovala, aby sa k nej priblížili. Oni sa však zľakli a z miesta utiekli. Na druhý deň t.j. 25. júna 1981 v podobnom čase vo večerných hodinách približne okolo 18. hodiny cítili, že sa musia vrátiť na toto miesto zjavenia. Pridali sa k nim už aj ostatní vizionári. V ten deň sa prvýkrát s Pannou Máriou rozprávali a modlili, z tohto dôvodu sa 25. jún oslavuje ako deň výročia zjavenia Panny Márie v Medžugorí. V tento deň sa vytvorila stála skupina vizionárov, ktorým sa od tohto dňa zjavovala Panna Mária, kdekoľvek sa nachádzali. Neskôr si Panna Mária vybrala pre každého vizionára individuálne dni, kedy sa im zjavovala. Panna Mária sa predstavila vizionárom ako Kráľovná pokoja.
Vizionári opisovali Pannu Máriu ako najkrajšiu ženu, akú kedy videli. Jej kráse sa nik nevyrovná. Panna Mária mala pri zjavení oblečené svetlosivé šaty s bielym závojom, mala modré oči a bola obklopená vencom dvanástich hviezd.
Prvé slová, ktoré Panna Mária povedala vizionárom a zároveň aj svetu boli: „Pokoj, pokoj, pokoj – iba pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom.“ Táto udalosť sa odohrala 26. júna 1981. Hlavné posolstvá od Panny Márie pre nás sú pokoj, viera, obrátenie, modlitba, pôst.

Existencia zjavení sa rýchlo rozšírila do celého sveta a ľudia čoraz vo väčšom počte začali prichádzať do Medžugoria. S tým bolo spočiatku spojené aj prenasledovanie vizionárov, ich rodín, farníkov a kňazov Medžugoria, ale aj samotných verných pútnikov. Prispel k tomu aj fakt, že Medžugorie sa nachádzalo v komunistickej krajine. Vizionári sa museli podrobiť rôznym výsluchom. V tej dobe bol správcom farnosti páter Jožo Zovko OFM, ktorý bol mesiac po zjaveniach zatknutý a následne odsúdený na 3 a pol roka. Našťastie vďaka orodovaniu, resp. pobúreniu miestnych obyvateľov ho čoskoro prepustili.

Podbrdo sa stalo celosvetovo známym miestom zjavenia Panny Márie. Na Podbrdo sa dostanete kamenistým výstupom, kde Vás budú sprevádzať  bronzové reliéfy výjavov z modlitby ruženca, ktoré boli postavené v roku 1989. Pri výstupe sa modlí radostný ruženec (pri širšej obchádzke môžete pridať aj bolestný ruženec) a pri zostupe z vrchu sa modlí slávnostný ruženec. Po výstupe Vás na vrchu zjavenia privíta biela socha Panny Márie, ktorá je podobná tej, ktorá sa nachádza pri Kostole sv. Jakuba v Medžugorí.
Kostol, tak ako ho vidíte dnes, sa začal stavať v roku 1934 a bol posvätený 19. januára 1969.
V súčasnosti je už strediskom eucharistického a modlitbového života. Medžugorie sa nazýva aj „spovednicou sveta.“ Nachádza sa tu 25 vymurovaných spovedníc. Hlavne počas letných mesiacov v pútnickom areáli spovedá niekoľko desiatok a mnohokrát až stoviek kňazov v rôznych svetových jazykoch vrátane nášho slovenského jazyka. Ľudia čakajú v dlhých zástupoch na svätú spoveď. Okolie kostola, resp. pútnický areál sa stále upravuje, zväčšuje, pretože do Medžugoria prichádza stále viac a viac pútnikov z celého sveta. Najdôležitejšou stavbou v pútnickom areáli je vonkajší oltár za kostolom, na ktorom sa v letných mesiacoch každý deň slávi svätá omša a prebieha celovečerný modlitebný program, ktorý zahŕňa adoráciu, klaňanie sa sv. krížu, modlitby za uzdravenie a oslobodenie, modlitby sv. ruženca, posvätenie náboženských predmetov a rôzne iné programy. Okolo vonkajšieho oltára sa nachádza niekoľko stoviek lavičiek s niekoľko tisíc miestami na sedenie.

Raz ročne na prelome júla a augusta prebieha v Medžugorí Medzinárodný Festival mladých nazývaný aj MladiFest, na ktorý prichádzajú najmä mladí z celého sveta, ale nájdete tu aj ľudí v každom veku. Každoročne príde na MladiFest niekoľko desiatok tisíc pútnikov zo všetkých krajín sveta. Pre pútnikov je počas MladiFestu pripravený celodenný program, ktorý je prekladaný do rôznych svetových jazykov, samozrejme, aj do slovenčiny.

Takisto, ak budete cestovať do Medžugoria s cestovnou kanceláriou v ktorejkoľvek časti roka, tak v tomto čase je celovečerný program so svätou omšou prekladaný aj do slovenského jazyka. O všetkých podrobných informáciách Vás informuje cestovná kancelária.
V Medžugorí sa nachádza množstvo obchodíkov so suvenírmi, ružencami a inými náboženskými predmetmi, ktoré Vám kňaz vždy na konci večernej sv. omše posvätí.

Ďalším významným miestom, ktoré počas Vášho pobytu stojí za navštívenie, je hora Križevac. Je to trošku väčší aj vyšší výstup ako Podbrdo, ale za tú námahu to určite stojí. Nachádza sa vo výške 520 m n.m.. Zaujímavosťou je, že 15. marca 1934 obyvatelia Medžugoria postavili na vrchu Križevac betónový kríž  ako pamiatku 1900. výročia smrti Pána Ježiša. Na kríži je napísané: „Ježišovi Kristovi, vykupiteľovi ľudského pokolenia, ako znak viery, lásky a nádeje, na počesť 1900-tych rokov smrti Ježiša.“ Kríž je vysoký 8,56 m.  V kríži sú umiestnené relikvie sv. kríža z Ríma. Od postavenia tohto kríža vznikol v Medžugorí zvyk sláviť sv. omšu na Križevaci každý rok pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. kríža vždy prvú nedeľu po sviatku Narodenia Panny Márie.
30. augusta 1984 povedala Panna Mária vizionárom: „Kríž bol tiež súčasťou Božieho plánu, keď ste ho stavali.“
Pri výstupe na Križevac sa od začiatku zjavení začala modlievať krížová cesta. Spočiatku boli popri vyšľapanom chodníčku drevené kríže, ktoré značili jednotlivé zastavenia. Avšak v roku 1988 na ich miesto boli umiestnené bronzové reliéfy.  Na každom z nich, okrem zastavenia v Getsemanskej záhrade, je zobrazená aj Panna Mária. Tieto reliéfy sú dielom rovnakého autora menom prof. Carmelo Puzzolo, ktorý zhotovil bronzové reliéfy výjavov z modlitby ruženca, ktoré sa nachádzajú pri výstupe na Podbrdo. Križevac je pre pútnikov pozvaním stretnúť Ježiša v Jeho utrpení a objaviť Jeho lásku.

V pútnickom areáli sa okrem hlavného Kostola sv. Jakuba a vonkajšieho oltáru nachádzajú zastavenia ruženca Svetla, ktorý je chýbajúcou časťou zastavení ruženca na Podbrde. Hneď pred kostolom nájdete bielu sochu Panny Márie, Kráľovnej pokoja, ktorá je podobná tej na Podbrde. V areáli je tiež tiché miesto modlitby s pokojnou atmosférou, kde sa môžete v tichosti modliť pri kríži a zapáliť sviečku. Pri prechádzke pútnickým areálom nemôžete prehliadnuť bronzovú sochu Krista, ktorá bola vyrobená v roku 1998 v Slovinsku a je doplnkom kríža na Križevaci. Socha je vysoká 5 metrov.
Pred touto sochou zvyčajne stojí dlhý zástup pútnikov s vreckovkou v ruke, ktorí čakajú, aby sa mohli dotknúť sochy a utrieť si na vreckovku kvapku, resp. tekutinu (neznámu vodnú substanciu), ktorá vyteká z kolena sochy Krista. Hovorí sa, že vedci skúmali túto tekutinu a jej zloženie a dôvod vytekania je nevysvetliteľný. Mnohí pútnici ponímajú aj túto vodnú substanciu ako zázrak (nadprirodzený Boží dar) a mnohí zverejňujú aj zázraky, kedy si potreli touto tekutinou napr. boľavé miesto alebo sa tekutinou prežehnali a boli zázračne uzdravení. Tekutina teda patrí medzi ďalšie slávne úkazy Medžugoria, akými sú ďalej napríklad rotujúce slnko meniace farby, ktoré v istých momentoch pripomína Eucharistiu, slávne obrazy v oblakoch počas sv. omše, ktoré pripomínajú postavu Panny Márie a anjelov alebo ruženec, ktorý sa farbou mení na zlatý. Zaujímavosťou je, že kvapky zo sochy, ktoré neboli utreté nikdy nespadnú na zem, ale sa odparia.
Prvé správy o kvapke z kolena sochy Krista podali pútnici týždeň po 20. výročí prvých zjavení, a to po 25.6.2001. Úkaz pozorovalo niekoľko sto pútnikov a opakoval sa aj v októbri 2001.
Správy z obdobia od 28.6. do 6.7.2001 hlásia, že trvá asi 1 až 2 minúty, kým sa vytvorí kvapka, ktorá začne vytekať z kolena sochy Krista.  Informáciami od pútnikov sa zistilo, že prvotný úkaz bol zaznamenaný už v roku 1998, ale bol považovaný za prirodzenú kondenzáciu vody. Pútnici sa začali tekutinou zo sochy prežehnávať a vypovedajú, že bola na dotyk olejnatá a mala slanú chuť. Správa sa opäť rýchlo rozniesla a do Medžugoria začalo prichádzať ešte viac pútnikov z celého sveta. Na hraniciach sa vytvorili mnohohodinové rady čakajúcich. Situácia bola prirovnávaná k stavu po skončení vojny v roku 1992, kedy začalo do Medžugoria prichádzať množstvo pútnikov, ktorí chceli Medžugorie spoznať, vidieť, overiť si. Mnohí experti na Turínske plátno spájajú kvapky z kolena sochy Krista práve s ranami, ktoré Pánu Ježišovi vznikli na kolenách pri 3 pádoch počas Jeho Krížovej cesty na Kalváriu.

Zázračné uzdravenia po potretí sa tekutinou zo sochy Krista z Medžugoria
Zo všetkých zázrakov je dôležité vymenovať predovšetkým niekoľko obrátení na katolícku vieru po zistení zázraku, ktorý nemá logické vysvetlenie.
Ďalej je tu niekoľko uzdravení, keď si ľudia rozotierali olejnaté kvapky po chorých a bolestivých miestach alebo sa nimi žehnali.
Napríklad bola okamžite uzdravená pred očami lekárky-špecialistky na astmu a bronchitídu (Barbara Rozas) žena trpiaca ťažkou astmou (neznáma Írka, sprevádzaná manželom).
Bol uzdravený kňaz, ktorý už takmer umieral a nadobudol nové sily.
Uzdravených bolo niekoľko ľudí s chorými kĺbmi a žilami, artrózou, aterosklerózou, osteoporézou, celulitídou (Gwen Burguieres z Lake Charles, Louisiana); u nich došlo k postupnému vymiznutiu príznakov bolestí v tele a zmien na povrchu v priebehu niekoľkých dní, nie okamžite.

Zaujímavosťou je, že niektorí uzdravení videli vystupujúcu tekutinu nie ako číru, ale zafarbenú načerveno alebo fialovo.

Zázračné uzdravenia a obrátenia po navštívení Medžugoria
Medžugorie je miesto milostí, zázrakov, obrátení, uzdravení. Je ich nespočetne veľa a veľa z nich nie je nikde zaznamenaných, ale stretávame sa na našich pútnických zájazdoch s ľuďmi, ktorí nám vypovedajú svedectvá o uzdraveniach, obráteniach seba alebo svojich blízkych.
Mnohí v Medžugorí rozlíšili svoje povolanie do kňazstva alebo zasväteného života, ale aj do manželstva či slobodného stavu.
Mnohí nezamestnaní po príchode z Medžugoria domov si našli zamestnanie.
Mnohí si tu vyprosili dar dieťatka.
Mnohí boli uzdravení zo svojich chorôb.
Mnohí si v Medžugorí vyprosili uzdravenie svojich vzťahov.
Mnohí boli v Medžugorí oslobodení od svojich závislostí, či už na alkohole, od fajčenia, drog, pornografie, gamblerstva a iných.

V Medžugorí je dokonca zriadená komunita Cenacolo, ktorú pri našich pútnických zájazdoch takisto podľa možností navštevujeme.
V komunite Cenacolo žijú chlapci z celého sveta, ktorí boli závislí na alkohole, drogách, cigaretách, pornografii, automatoch alebo mali iné závislosti, či problémy. Mnohí z chlapcov sa nevedeli zaradiť do života, nájsť si prácu a podobne. Alebo nemuseli byť závislí na ničom ani mať žiaden problém, ale cítili potrebu ísť do komunity.
Cenacolo znamená po taliansky večeradlo, čo je vlastne miesto, kde sa modlila Panna Mária s učeníkmi a čakali na Ducha Svätého. To robia aj chlapci v Cenacole. Čakajú, modlia sa, hľadajú, a to všetko spoločne. Logo je vlastne vyjadrením toho, ako vychádzajú tieto deti z temnoty na svetlo, tak aj ich cesty smerujú z tmy do svetla – zo starého života do nového života.
S našimi pútnikmi prichádzame navštíviť Cenacolo, kde žijú aj slovenskí chlapci, ktorí nám rozprávajú svoje svedectvá, prečo sa prihlásili do komunity a aké zázraky sa u nich udiali, o tom, ako boli vyslobodení zo svojich závislostí, ako sa obrátili k Bohu, ako si prehĺbili svoj vzťah s Bohom a podobne. Ich príbehy sú mnohokrát spočiatku smutné, ale vždy skončia dobre. Mnohokrát sme si vypočuli aj svedectvá napríklad talianskych chlapcov. Jedno však majú chlapci spoločné bezohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, ich závislosti, uzdravenia, obrátenia, oslobodenia nastanú po tom, čo chlapci niekoľko hodín kľačia pred Ježišom, pred Bohostánkom v miestnej kaplnke Cenacola, kde mávajú aj svoje súkromné sväté omše, adorácie, modlitby a podobne. Samozrejme k ich zmene prispieva aj spôsob života akým žijú. Majú presný celodenný program, pravidlá a prísny režim. Vždy na začiatku po vstupe do komunity dostane nový chlapec svojho strážneho anjela, ako ho nazývajú. Je ním druhý chalan, ktorý je už v komunite dlhšie a je stále s ním v dobrých aj v ťažkých chvíľach, aj keď mu nový chalan vynadá, aj keď urobí čokoľvek, druhý chalan – anjel strážny je stále s ním. Vo všetkom mu pomáha, spia v jednej izbe väčšinou na poschodovej posteli, cez voľný čas sa rozprávajú a pracujú spolu. Tým sa medzi nimi začne objavovať aj skutočné priateľstvo. Chlapci, v Cenacole, žijú z Božej prozreteľnosti. Neberú žiadne peniaze od štátu, od európskych fondov, v podstate ani od cirkevných inštitúcií. Ľudia, ktorí sem prichádzajú im prinášajú a darujú všetko potrebné. V mnohých svedectvách sa chlapci zmieňujú, že potrebujú napríklad múku a zrovna v ten deň príde návštevník, ktorý im múku prinesie, teda žijú z Božej prozreteľnosti. Manuálne pracujú, sami si varia, upratujú, starajú sa o všetko potrebné.
Takéto svedectvá nám rozprávajú chlapci z Cenacola.
V Medžugorí je aj dievčenská komunita Cenacolo, ktorá funguje na rovnakom spôsobe života.
Komunita Cenacolo nie je iba v Medžugorí. Existuje na svete viacero komunít Cenacolo v rôznych krajinách sveta. Prvá komunita Cenacolo vznikla v Taliansku v roku 1983 a založila ju rehoľná sestra Elvíra.
Komunita Cenacolo funguje dokonca aj na Slovensku v obci Kráľová pri Senci a je súčasťou materskej talianskej komunity Cenacolo.
Program chlapcov v komunite Cenacolo v Medžugorí je nasledovný:
Vstávajú o šiestej hodine, umyjú sa a idú do kaplnky, kde sa modlia radostný ruženec. Po ruženci majú niekedy posedenie, na ktorom niektorý chlapec porozpráva pred všetkými, ako a čo v posledné dni prežíva, pekné aj ťažké veci, aké vzťahy prežíva, ako sa modlí a podobne. Následne majú chlapci raňajky a potom idú do práce. Pracujú do dvanástej hodiny. Potom majú obed a po obede majú niekedy chvíľu voľného času, asi tak polhodinku, kedy sa pomodlia bolestný ruženec alebo sa pomodlia potom v ďalšej práci, lebo následne sa vracajú hneď do práce. Pracujú podľa toho, aký je deň, či majú svätú omšu večer, alebo ráno. Približne do pol šiestej, šiestej pracujú a pomodlia sa tretí – slávnostný ruženec. Tiež môžu mať ďalšie stretnutie, kde sa opäť podelia o životné situácie alebo majú chvíľu adorácie, alebo niečo podobné. O siedmej, pol ôsmej majú večeru, potom chvíľu voľného času, aby sa porozprávali, aby si vedeli aj navzájom pomôcť, niekedy si operú veci a podobne. O deviatej, pol desiatej sa modlia večerné modlitby. V Medžugorí sa modlia korunku Božieho milosrdenstva. Na Slovensku sú večerné modlitby trochu iné, ale program je približne taký istý. A o pol desiatej, desiatej je večierka s tým, že ešte veľa chlapcov má úlohy, ktoré si musí splniť. Buď po večierke niekto píše denník, alebo predtým, ako ostatní vstávajú, niekto musí pripraviť raňajky. A je veľa iných úloh, ktoré ešte pomedzi to robia. A potom v noci, kto chce, alebo ráno ešte pred budíčkom, ide na pol hodinku adorovať.

Počas našich pútí do Medžugoria mávame spoločný program pre celú skupinku.
Účasť na programe je však dobrovoľná.
Môžete mať aj svoj individuálny (modlitebný) program, závisí od Vás ako si deň zariadite. Kto si netrúfa, nemusíte sa zúčastniť ani na spoločných výstupoch na Križevac či Podbrdo. Všetko je dobrovoľné. Spoločný program pre Vás je však vždy realizovaný.
Výnimkou je Festival MladiFest, kedy je celodenný program spoločný pre všetky národnosti z celého sveta a prekladaný aj do slovenského jazyka. Vtedy je od organizátorov MladiFestu zakázané, aby si skupiny pútnikov organizovali svoj vlastný program, nakoľko sa vtedy v Medžugorí nachádza niekoľko desiatok tisíc pútnikov.

V rámci spoločného programu (s výnimkou MladiFestu) máme pre Vás pripravenú spoločnú prehliadku pútnického areálu, výstup na vrch Križevac s modlitbou Krížovej cesty, výstup na Horu zjavenia Podbrdo s modlitbou sv. ruženca, podľa možností navštívime komunitu Cenacolo, kde si vypočujeme svedectvá od chlapcov, podľa možností sa zúčastníme zjavenia Panny Márie vizionárom alebo sa zúčastníme spoločného výstupu na Podbrdo s vizionárom, modlitba pri hrobe pátra Slávka Barbariča, prednášky Sloveniek, ktoré žijú v Medžugorí, prednášky františkánov, ktorí sa starajú o Farnosť Medžugorie prekladané do slovenského jazyka, modlitba pri bronzovej soche Krista s možnosťou dotknúť sa kolena sochy, z ktorého vyteká olejnatá kvapka nevysvetliteľného pôvodu, návšteva Majčinho sela (Matkinej dediny), návšteva hradu Patricka a Nancy a mnoho ďalšieho.
Každý deň je v Medžugorí večerný modlitbový program spojený so sv. omšou a adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou alebo klaňanie sa sv. Krížu, modlitby za uzdravenie a oslobodenie, modlitby sv. ruženca a mnoho ďalšieho v závislosti od konkrétneho dňa v týždni.
Kto by chcel, tak sa môže v letných mesiacoch prihlásiť aj na fakultatívny výlet na nádherné vodopády Kravice, ktoré sú vzdialené len cca 20 minút autobusom od Medžugoria.
V letných mesiacoch môžete spojiť púť do Medžugoria aj s letnou dovolenkou pri mori. Je to výnimočná a veľmi obľúbená kombinácia s oddychom pre dušu i telo. Jednou cestou tak spojíte púť s dovolenkou. Je to výhodná kombinácia pre každého, ale aj pre tých, ktorí túžite ísť na púť do Medžugoria, no Váš manželský partner alebo priateľ, kamarátka, či blízky nie je až tak veľmi duchovne založený, ale môže si užiť dovolenku pri mori a Vy Vašu púť do Medžugoria. Spravíte kompromis a spojíte dva v jednom. Svedectvom našich pútnikov je častokrát to, že práve menej veriaci alebo neveriaci cestujúci partner po zájazde skonštatoval, že Medžugorie bolo pre neho rovnako hodnotná časť dovolenky/púte ako samotná dovolenka pri mori. Veď MEDŽUGORIE je MIESTO ZÁZRAKOV, miesto, kde sa NEBO dotýka ZEME 🙂

Ako vidíte Medžugorie je veľmi krásne a zaujímavé miesto. Nachádza sa tu veľmi veľa miest, kde sa môžete len tak v tichosti modliť.
Takisto o Medžugorí by sa dalo veľmi veľa hovoriť, písať, ale najlepšie je zažiť Medžugorie naživo.

Od prvého zjavenia navštívilo Medžugorie už niekoľko miliónov pútnikov, ktorí stále vo väčšom počte prichádzajú.

Ak chcete byť medzi nimi a zacítili ste pozvanie prísť ku Kráľovnej pokoja, radi aj Vás prevedieme Medžugorím a poukazujeme Vám počas našich pútí tie najdôležitejšie miesta.

Pretože Panna Mária pri jednom zo svojich zjavení povedala:
„Drahé deti, nik neprichádza do Medžugoria náhodou, každého jedného z vás som si osobne pozvala.“

Termíny pútí do Medžugoria nájdete kliknutím na tento odkaz
Môžete si vybrať z viacerých termínov, či už leteckých alebo autobusových, púť iba do Medžugoria alebo púť do Medžugoria v kombinácii s dovolenkou pri mori.

Môžete sa prihlásiť aj telefonicky na čísle 0902 057 999 alebo emailom info@pute.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami 🙂