„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem vám za každú obetu a modlitbu, ktorú ste obetovali za moje úmysly. Deti moje, nezabudnite, že ste dôležití v mojom pláne spásy ľudstva. Vráťte sa k Bohu a modlitbe, aby Duch Svätý pôsobil vo vás i skrze vás. Deti moje, ja som s vami aj v týchto dňoch, keď satan bojuje za vojnu a nenávisť. Rozdelenie je silné a zlo pôsobí v človeku ako nikdy doteraz. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Elezovej, 25. júna 2022

Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie trvalo 5 minút (18.34–18.39). Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení vizionárka Ivanka povedala:
Panna Mária nám dala nasledovné posolstvo: „Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa.“ Panna Mária nás všetkých požehnala.