„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa vrátili k osobnej modlitbe. Deti moje, nezabudnite, že satan je silný a chce k sebe pritiahnuť čo najviac duší. Preto bdejte v modlitbe a buďte rozhodní v dobre. Ja som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“